Klachtenprocedure YouPoint
Als je niet tevreden bent

Het is nooit prettig wanneer je te maken krijgt met onvrede over een therapeut.
Dit kan gaan over de behandeling die je van jouw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen. In deze informatie kun je lezen wat je kunt doen wanneer je een klacht hebt.

Stap 1.

Gesprek met de therapeut
Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met jouw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk jouw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan jouw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.
Meestal lost een goed gesprek met de therapeut jouw onvrede of klacht op.

Indien stap 1 niet voor de gewenste oplossing zorgt ga dan door naar stap 2.

Stap 2.

Neem contact op met de beroepsvereniging
Voel je je niet in staat jouw onvrede of klacht te bespreken met jouw therapeut, laat de situatie dit niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen.

Alle therapeuten van YouPoint zijn geregistreerd bij SCAG: Stichting Complementaire Gezondheidszorg en aangesloten bij een beroepsvereniging. SCAG is een kenniscentrum voor klachten en geschillen in de complementaire zorg.
In de cliëntfolder* van SCAG vind je een lijst met aangesloten beroepsverenigingen.

Nadat je contact hebt opgenomen met de beroepsvereniging waar jouw therapeut bij aangesloten is, neemt een klachtenfunctionaris contact met jou op. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Jouw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Een klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

Indien stap 2 niet voor de gewenste oplossing zorgt ga dan door naar stap 3.

Stap 3.

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toekennen.
Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt stelt. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak. Op de site van de geschillencommissie vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

*In deze link vind je de cliëntfolder van SCAG

© 2024 YouPoint. All rights reserved